• Als een kerk beheer en support niet door iemand van de kerk zelf wil of kan laten uitvoeren, dan kan dit volledig aan Fjellet worden uitbesteed.
  • Fjellet heeft dan één of twee contactpersonen bij de kerk nodig die geautoriseerd zijn om vragen of verzoeken aan Fjellet door te geven.
  • Vragen of verzoeken komen in principe binnen in een gedeeld postvak met e-mailadres <helpdesk@<domein-van-de-kerk.nl>. De contactpersoon beoordeeld en accordeert de aanvraag en stuurt deze door, waarna Fjellet de wijziging namens de kerk zal doorvoeren.
  • Communicatie vindt plaats via dit portaal. Contactpersonen ontvangen daar een account voor. Ook kunnen ze mailen naar servicedesk@fjellet.nl.
  • Er is dus geen rechtstreeks contact en communicatie tussen eindgebruikers met Fjellet. Op deze manier houden we de kosten voor beheer en support voor bij ons aangesloten kerken laag.
  • Vergoeding voor de extra 1e-lijns werkzaamheden naast de standaard 2e-lijns werkzaamheden vindt plaats op basis van een strippenkaart, waarin vooraf een aantal ondersteuningsuren wordt ingekocht die per vraag of verzoek steeds per tijdseenheid van 4 minuten á € 6,05 wordt afgeboekt.

Jaarlijkse kosten Fjellet Beheer & Support – Uitgebreid: € 272 per jaar + € 90,75 per strippenkaart-uur (inclusief BTW)