• Een kerkelijk bureau waar centraal administratieve zaken worden gedaan zoals ledenadministratie, boekhouding en communicatie hebben vaak een centrale ruimte met enkele computers of laptops van de kerk.
  • Deze computers bevatten privacygevoelige gegevens van de kerk (financiële en persoonlijke gegevens) en moeten daarom extra beschermd worden. Dit kan met in Microsoft 365 Intune beheerde computers. De gegevens worden dan bijvoorbeeld versleuteld op de harde schijf opgeslagen en toegang tot deze computers is veel beter beveiligd. Ook kunnen bij diefstal van een apparaat de lokale gegevens op afstand worden vernietigd. Verder is online veiligheid met Microsoft Defender, Firewall en Windows updates bewaakt en worden deze actief aangestuurd om altijd te werken met optimaal beveiligde systemen. Kerkelijke gegevens op privé-computers van medewerkers van een kerkelijk bureau is sterk af te raden i.v.m. de veiligheid.

Jaarlijkse kosten Beheerde werkplekken: offerte op aanvraag, afhankelijk van omvang en aantal.